V Maďarsku proběhl první test 5G

Na každoročně pořádaném Innovation Day, předvedli experti nejnovější mobilní rádiové zařízení na základě předběžných doporučení 3G New Radio 3GPP. Demonstrace technologie proběhla ve frekvenčním pásmu 15 GHz se šířkou pásma 800 MHz. Tato integrovaná rádiová technologie NR umožňuje až 20krát vyšší rychlost downlinku v porovnání se současnými technologiemi. Kromě toho mezi standardy NR patří schopnost vytvořit beamforming, který umožňuje přenos dat z bodu do bodu při velmi vysokých rychlostech.

Přestože se rozsáhlé rozšíření sítí 5G očekává až po roce 2020, pokračuje vývoj předkomerčních produktů, testování a spektra. Ericsson a Magyar Telekom spolu s maďarskými vládními institucemi, univerzitami, dodavateli síťových zařízení a nezávislými korporacemi jsou součástí Koalice 5G v Maďarsku, jejíž společným cílem je připravit půdu pro úspěšné zavedení 5G.

Gábor Éry, lokální manažer Ericsson Maďarsko, říká: „Tato demonstrace je pro naše partnerství s Magyar Telekom skutečně přelomová. Je to poprvé, kdy bylo v Maďarsku zřízeno 5G rádiové spojení, a tato implementace pomáhá zajistit, že Magyar Telekom je dobře připraven na využití potenciálu 5G."

Ericsson vidí v 5G obrovský obchodní potenciál a očekává do roku 2026 tržní příležitosti v hodnotě 582 miliard USD a potenciální růst tržeb o 34 procent.

Kim Kyllesbech Larsen, CTIO, Magyar Telekom říká: „5G znamená zcela úplně nový koncept sítě, která kombinuje pevnou a mobilní komunikaci. Jeho potenciál spočívá nejen v rychlosti, ale i v integrované inteligenci sítí a spolupráci s jinými technologiemi. Díky 5G se pro Magyar Telekom a další operátory otevírají nové možnosti nabízet služby spojené s IoT a robotikou v různých sektorech, jako je automobilový průmysl, zdravotnictví nebo veřejné služby, zemědělství atd. Koalice 5G si klade za cíl učinit z Maďarska jeden z evropských uzlů pro testování a vývoj v oblasti 5G, a naše společná demonstrace se společností Ericsson Maďarsko je dobrým příkladem spolupráce, která je potřebná k dosažení našich cílů, týkajících se 5G.“

„Ericsson plánuje budoucnost 5G společně s poskytovateli služeb. Díky zkušenostem ze spolupráci na poli obchodu a průmyslu se soustředíme na první případy použití, abychom našim zákazníkům pomohli podnikat v oblasti 5G již dnes. K dnešnímu dni Ericsson oznámil uzavření 36 memorand o porozumění týkajících se 5G - více než kterákoli společnost v tomto odvětví," dodal Larsen.

Autor: Petr Smolník, šéfredaktor

Dnešní den patří systémovým inženýrům 

V dnešní době se stále více setkáváme s pracovním zařazením systémový inženýr. Všichni patrně víme, že tu někde jsou, ale většina z nás je nevnímá a asi si ani pořádně neuvědomuje jejich důležitost.

"Pozice systémového inženýra se řadí mezi ty nejnáročnější ze všech pozic, které existují v oblasti IT,“ říká Martin Štětka, Senior regional manager pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko ve Veeam Software. „Obecně řečeno, v současné době je pro tuto pozici nedostatek kvalifikovaných lidí a měli bychom je ocenit. Role systémového inženýra je v dynamicky se měnící moderní IT infrastruktuře zcela zásadní jak z pohledu analýzy efektivity provozu, tak návrhu optimálních řešení až po jejich realizaci a revizi.“

binary code 2962360 960 720V konečném důsledku jsou s námi systémoví inženýři v režimu 24.7.365 a díky nim je náš život komfortnější, a to nejen v pracovní, ale i v osobní rovině. Jsou to právě oni, kdo usilují o maximální efektivitu ve fungování procesů a systémů probíhajících v našich podnicích a organizacích a jejich sladění dohromady. Jejich hlavní starostí je navrhování a realizace opatření, která zajistí optimální využití informačních toků mezi jednotlivými odděleními, jejich kontrola a vyhodnocování tak, abychom my ostatní měli ty nejlepší podmínky pro práci. Nebavíme se tu ale o žádných nadpřirozených bytostech, ale o normálních lidech, kteří dneska navíc slaví.

Jablko místo Windows, výběr a la carte místo Menu

Takže oslavujme! Inženýři, místo na Windows se podívejte z okna a běžte si ven užít poslední slunné dny před nástupem zimy. Zapomeňte na tablet od Apple, ale spíš si kupte a vychutnejte podzimní jablko. Nebo si rovnou otevřete menu, nikoliv však v počítači, ale v restauraci a objednejte si něco dobrého. Dneska nemusíte stavět bridge, ani řešit booty. Opusťte virtuální prostředí, vydejte se ven, integrujte se a užijte si lidskou infrastrukturu.

A vy, kdo nepatříte do skupiny systémových inženýrů, ale některé znáte nebo se s nimi setkáte, pozvěte je na drink, kupte jim lístek do kina, nebo jen prostě poděkujte za dobrou práci.

Martin Štětka dodává, že „my ve Veeamu se dlouhodobě zaměřujeme na vývoj systémů a řešení pro ochranu a dostupnost dat, která podporují zajištění kontinuity podnikání. Naše flexibilní řešení vhodná pro podniky všech velikostí v neposlední řadě usnadňují práci právě systémovým inženýrům.“

Stanice vzdáleného ovládání rozšiřuje možnosti řízení aplikací na dálku

Nová stanice vzdáleného ovládání a nově přidané funkce, rozšiřují možnosti jejich využití v oblasti telecontrol aplikací, které vyžadují dálkové ovládání a monitorování. Obě jednotky tak umožňují snadné monitorování důležitých procesních veličin, jako jsou hladiny, průtoky, stavy naplnění, ale i tlaku a teploty. A to i pro velmi geograficky rozlehlé areály a distribuovaná měření. Naměřené procesní hodnoty mohou být přenášeny cyklicky, nebo na základě události.

Nové RTU jednotky jsou využitelné například v oblasti zpracování čisté i odpadní vody, ale stejně tak i aplikace v zemědělství, například pro hlídání stavu hladin v nádržích atp. Díky svému robustnímu designu, je možné RTU provozovat i v náročných podmínkách s teplotním rozsahem od -40 do +70°C i v záplavových oblastech.

Moduly lze připojit do řídicího centra prostřednictvím různých telecontrol protokolů. Díky podpoře protokolu Sinaut ST7, je možné obě kompaktní RTU jednotky jednoduše integrovat do stávajících SCADA systémů s podporou protokolu Sinaut ST7. Procesní přístroje se připojují přímo na integrované vstupní a výstupní svorky modulů. Také snadné projektování prostřednictvím běžného internetového prohlížeče (web based) dále významně zjednodušuje uvedení stanice do provozu.

Pro připojení k řídicímu centru používá RTU3010C, na rozdíl od integrovaného UMTS modemu u modelu RTU3030C, stávající průmyslové routery, například Scalance M. To poskytuje větší flexibilitu při výběru fyzického média pro přenos komunikace. Použít lze jak mobilní sítě, tak i kabelová vedení s možností přenosu na velké vzdálenosti jako jsou DSL nebo privátní SHDSL. Oba typy modulů lze napájet ze zdroje stejnosměrného napájení 12-24 V DC, a to jak přímo z vhodného napájecího zdroje ze sítě, tak i prostřednictvím dobíjecí baterie a solárního panelu.

V lokalitách, kde není možnost napájení, může být modul v provozu pouze na baterie. RTU navíc umožňuje i přímé napájení připojených senzorů. S novým firmwarem verze V2.0 je možné použít ještě větší množství dodatečných baterií, celková kapacita tak může převýšit až 70 Amper hodin (Ah), a výrazně tak prodlužuje provozní dobu do nutné výměny baterií.

Konfiguraci RTU lze provádět vzdáleně, firmware může být aktualizován prostřednictví obyčejného internetového prohlížeče. Od firmwaru verze V2.0 navíc obě zařízení podporují tzv. autokonfiguraci v softwaru centralizované vzdálené správy – Sinema Remote Connect. To umožňuje jednoduchou konfiguraci zabezpečeného šifrovaného spojení VPN (Virtual Private Network) v této centralizované platformě včetně všech jejich výhod.

Autor: Petr Smolník, šéfredaktor