Telekomunikační satelity najdou uplatnění nejen v letectvu a námořnictvu, ale i v zemědělství

Satelity jsou primárně určené k přenosu televizního signálu. Některé z nich však slouží i jinému účelu. Dokáží nést i jiný náklad než transpondéry určené na televizní vysílání.Jde o tzv. hosted payload službu, která umožňuje firmám získat rychlejší a jednodušší přístup do vesmíru, odkud mohou poskytovat vlastní služby.

Tak je to i v případě systému EGNOS, který satelity SES využívá. Tento systém poskytuje navigační služby v Evropě, které zlepšují přesnost amerického navigačního systému GPS. Slouží v kritických situacích, využívá se zejména v letectví a námořnictvu a přispívá také k mapování v reálném čase nebo k lokačním službám. Poskytuje i cenově dostupné řešení pro farmáře v případech, kdy potřebují určit co nejpřesnější polohu.

EGNOS je jedním ze systémů SBAS (satellite-based augmentation system), který zlepšuje přesnost a spolehlivost pozičních informací z GPS. Zároveň poskytuje nezbytné zprávy o integritě, aby byla zajištěna plynulost a dostupnost signálu. Využívá pro svou činnost geostacionární satelity a síť pozemních stanic na příjem, analýzu a šíření GPS signálů. Tímto způsobem dokáže systém poskytovat přesnější parametry horizontální i vertikální polohy.

„Dnes se systém EGNOS využívá v letectví nad územím Evropy, a to na zlepšení přesnosti a spolehlivosti pozičních informací o letadle. Své uplatnění však našel i v námořnictvu a v dalších službách poskytovaných na pevnině. Jen loni využívalo operativně přistávací postupy založené na systému EGNOS téměř 170 evropských letišť a toto číslo neustále narůstá,“ řekl Nicolas Ramponi, senior manažer divize SES TechCom společnosti SES.

Společnost SES poskytuje dvě služby EGNOS pro evropskou satelitní agenturu GSA:

- služba GEO-1, která je od srpna 2013 poskytovaná prostřednictvím satelitu SES-5 na období 13 let (momentálně je součástí Testovací platformy EGNOS).

- Služba GEO-2 využívá satelit ASTRA 5B, který byl vypuštěn v červnu 2014 a sloužit bude po dobu 15 let (momentálně je součástí ostrého provozu systému EGNOS).

Předtím, než byly oba satelity zařazeny do provozu systému EGNOS, podstoupily velmi intenzivní testy jak na Zemi, tak ve vesmíru.

Autor: Petr Smolník, šéfredaktor

Nejpokročilejší server navržený pro umělou inteligenci

Nová generace serverů postavena speciálně pro náročné výpočetní výkony s využitím umělé inteligence a je schopna téměř 4x zkvalitnit tréninkové časy hlubokých učebních rámců, což umožňuje podnikům rychleji vytvářet přesnější aplikace s využitím umělé inteligence.

Systémy AC922 Power Systems založené na technologii POWER9 jsou prvními, které mají vložené PCI-Express 4.0, NVIDIA NVLink a OpenCAPI nové generace a dokáží tak urychlit pohyb dat. Ten byl vypočten 9,5x rychlejší,  než v systémech x86 založené na PCI-E 3.0.

Systém byl navržen tak, aby vedl ke zlepšení výkonu populárních open source softwarových nástrojů jako jsou Chainer, TensorFlow a Caffe, stejně jako k urychlení databáze, jako je Kinetica. V důsledku toho mohou vědci v oblasti dat rychleji vytvářet aplikace s využitím strojového učení ve vědeckém výzkumu, také mohou vytvářet aplikace na detekci podvodů v reálném čase, nebo aplikace určené na analýzu úvěrového rizika.

POWER9 je v srdci nejmocnějších superpočítačů na světě Summit a Sierra, které buduje ministerstvo energetiky USA. „Společnost Google je nadšená z pokroku společnosti IBM při vývoji nejnovější technologie POWER," řekl Bart Sano, viceprezident pro platformy Google. "POWER9 OpenCAPI Bus a velké paměťové kapacity umožňují další možnosti inovace v datových centrech Google."

„Kromě toho, že procesory POWER9 budou součástí nejmocnějších superpočítačů na světě je IBM POWER9 Systems navržena tak, aby umožnila podnikům po celém světě rozsáhlé zlepšení výpočetních výkonů, a také vědecké objevy umožňující transformaci podnikatelských výsledků v každém odvětví," řekl Bob Picciano, SVP společnosti IBM Cognitive Systems.

Autor: Petr Smolník, šéfredaktor

Řešení propojení stávajících hlasových systémů mezi lokalitami na bázi VoIP

LOGO SPOJINGÚvodním požadavkem nadnárodní společnosti na realizaci tohoto zadaného úkolu byla možnost hlasového propojení lokalit v České republice za pomoci již existující datové sítě a při současném zachování stávajících systémů PBX ve výrobních lokalitách podniku.

Firma Spojing pro tuto společnost zajišťuje v České republice formou outsourcingu hlasové služby pro celkem čtrnáct lokalit – obchodní zastoupení, tři výrobní závody a deset distribučních středisek. Vzhledem k nutnému datovému propojení všech lokalit vznikl záměr k propojení lokalit po hlasové linii po již existujících datových linkách při zachování stávajících telefonních ústředen ve výrobních závodech s přihlédnutím k jejich kapacitní velikosti.

innovaphone voip gateway IP311 front enPro řešení bylo zvolena technologie VoIP bran Innovaphone, které lze implementovat do stávajících telefonních systémů. V lokalitách distribučních středisek došlo k nasazení nových VoIP zařízení Innovaphone IP311 (na obrázku vlevo), IP411 a osvědčených IP telefonních přístrojů IP111 (obrázek vpravo). V lokalitě hlavního výrobního závodu bylo vytvořeno pomocí VoIP brány Innovaphone IP1060 s rozhraním ISDN PRI propojení se stávající telefonní ústřednou Avaya Definity. IP1060 zároveň zajišťuje i propojení zbývajících telefonních ústředen výrobních závodů a obchodního zastoupení za použití VoIP H.323 trunků. Pro celý systém všech lokalit je zajištěno řízení VoIP komunikace a distribuce potřebných licencí pomocí VoIP brány Innovaphone IP0010.

Z důvodu zajištění bezpečnosti byla ve stávající datové síti vytvořena oddělená hlasová VLAN pouhou změnou konfigurace bez nutnosti dalších finančních nákladů.

innovaphone IP Telefon IP111 gewinkelt mit Hintergrund enNasazení VoIP technologie probíhalo v období 2015-2017. Výsledkem byly nemalé úspory na úhradách za spojení operátorům i kladné hodnocení za strany uživatelů, kteří vnímají zlepšení kvality hlasového spojení při volání mezi lokalitami.

Řešení bylo přijato ze strany klienta velmi pozitivně i po stránce ekonomické neb nemuselo dojít k okamžité výměně zařízení a následné případné rozšiřování VoIP telefonních přístrojů v lokalitách obchodního zastoupení a výrobních závodů může být postupné a za cenu pořízení VoIP telefonních přístrojů a rozšíření licencí.

Společnost Spojing se už od svého vzniku v roce 1997 zaměřovala na oblast TDM telefonie, která je v širším okruhu známa spíš jako klasická. Po fúzi došlo k posílení kolektivu techniků a k rozšíření činnosti i do oblasti datových služeb a správy datových sítí. Díky znalosti obou problematik mohla firma plynule začlenit do svého portfolia i stále žádanější hlasová řešení na technologii VoIP. Těchto zkušeností pak právě využila i k realizaci výše představeného řešení, kdy dokáže plně zabezpečit postupný přechod na plné VoIP řešení. Pro klienty to má nespornou výhodu ve formě rozložené investice, neboť dochází k postupné obměně zařízení, které je časově téměř neomezené a je závislé pouze na investičním plánu a možnostech klienta.

Výsledné řešení je vždy vytvářeno na základě konzultací mezi zákazníkem a firmou Spojing, kdy ze strany firmy Spojing jde o snahu najití optimálního řešení dle potřeb zákazníka.

-LiM