Správný disk na správné místo

wdlogo140„Velké cloudové firmy už ale zjistily, že je zbytečné archivní data a zálohy ukládat do nákladných a rychlých diskových polí a drahých úložišť.

Pro takovéto nasazení bohatě postačí levná úložiště s „levnějšími“ typy disků. Tato data nemusí být dostupná nijak rychle, jednou je uložíte, a jednou za čas prověříte, doplníte, zálohujete,“ říká Pavel Zmitko, sales manager, WD

Když se řekne datové centrum, obvykle si okamžitě vybavíme špičkové severy a superrychlá a výkonná disková pole. Jenže ne všechna data je potřeba mít k dispozici rychle. Zejména v případě zálohování není rychlost a výkon tou nejkritičtější veličinou. O tom, jaké pevné disky se dnes prosazují v datových centech i jak vybrat vhodný disk pro konkrétní nasazení, jsme si povídali se sales managerem společnosti WD Pavlem Zmitkem, který má na starosti právě oblast interních disků.

Jaké trendy vidíte v oblasti datových center z vašeho pohledu? Bude růst budování datových center v české kotlině?

V poslední době je patrný trend budování datových center specializovaných na konkrétní činnosti. Velký boom u nás v současnosti zažívají datová centra s vysokým stupněm bezpečnosti, redundance, a také vysokými nároky na rychlou dostupnost dat. O takových datových centrech čteme každý den v médiích.

Pak je tu ale ještě jeden typ datových center, který zůstávají, trochu neprávem, mimo hlavní centrum pozornosti. Jsou to datová centra specializovaná na ukládání velkých objemů dat. Tato data často nemusí být dostupná nijak rychle, jsou to typicky archivní data, která jednou uložíte, a jednou za čas prověříte, doplníte, zálohujete.

V běžných datových centrech se typ dat většinou nerozlišuje, a také archivní data se ukládají na stávající úložiště. Velké cloudové firmy už ale zjistily, že tato data je zbytečné ukládat do nákladných a rychlých diskových polí a drahých úložišť. Pro takovéto nasazení bohatě postačí levná úložiště s „levnějšími“ typy disků. Celá tato zařízení se obvykle spravují a obsluhují pomocí nějakého open-source software. Z takovýchto úložišť jsou budována i celá datová centra, jejichž cena se pohybuje výrazně níže, než u klasických konfigurací.

Jaké novinky vidíte v segmentu disků ve světě a také u nás?

Vzhledem k tomu že požadavky velkých zákazníků, a tím i trhu směřují ke stále vyšším kapacitám, nadále trvá růst kapacit pevných disků. Nicméně tento růst už není tak markantní jak tomu bylo třeba před deseti lety. V dnešních dnech se dostáváme na samou hranici kapacity současné technologie magnetického záznamu (PMR – Perpendicular magnetic recording). Takže, pokud chceme nadále zvyšovat kapacitu, musíme přijít s nějakým řešením. Před podobným problémem samozřejmě stojí všichni výrobci. Pokud chceme na klasický 3,5 palcový disk uložit 8 TB a více, musíme jít buď cestou zvyšování počtu ploten (což naráží na technické obtíže řešitelné například s pomocí helia) nebo nasadit SMR (Shingle magnetic recording), což se v této době děje. Nicméně i SMR je pouze dočasná technologie, další v pořadí pro opravdový skok v kapacitě je až technologie HAMR (heat assisted magnetic recording), která bude dříve nebo později v magnetických discích nasazena.

Které typy disků doporučujete pro datová centra, jaké jsou rozdíly při výběru disků podle zátěže, velikosti a podobně?

Z našich řad disků doporučím Re disky, což jsou pevné disky určené pro datová centra. Vyznačují se vysokou zátěží pro nasazení v kritických aplikacích, přičemž střední doba mezi poruchami (MTBF) je udávána na 2 miliony hodin.

Pevné disky pro Enterprise použití rozdělujeme podle použité zátěže, to znamená kolik disk přečte nebo zapíše dat za určitou časovou jednotku. Když je seřadím podle tohoto parametru, nejvyšší zátěží disponují disky Re, pro střední zátěž jsou ideální disky Se a pro archivní použití a zálohování velkých objemů dat jsou ideální disky Ae. Ty mají kapacitu 6 TB a zároveň se jejich cena blíží ceně lepšího desktopového pevného disku.

Máte specializované typy disků vyhrazené pro určité oblasti při správě dat?

Pro každou oblast použití pevného disku je nutné použít ten správný disk. Je zbytečné do oblasti s nízkou zátěží nasazovat drahý Enterprise disk. Naopak oblasti, kde je požadavek na množství zapsaných dat a tedy i zátěž disku enormní, tedy např. kamerové systémy CCTV, potřebují použít dedikovaný disk přizpůsobený danému způsobu nakládání s daty. Takže záznam z kamerového systému je nutné uložit na disk, který uloží jednotlivé snímky bez chyb a vad, spolehlivě a ve velkém objemu, a také je dokáže bez problému přečíst a poslat dál. Takovým diskem je disk WD Purple, který je přizpůsoben nejen svojí konstrukcí, ale i speciálním firmwarem pro spolehlivé ukládání množství videozáznamu z mnoha kamer současně. Stejně tak při požadavku na častý náhodný přístup k velkému množství uložených dat na NAS úložišti je ideální disk WD Red. Právě ten je konstruován pro fungování v NAS úložištích a má tomu přizpůsobený i firmware. V NASech větších kapacit a desítek disků je ještě vhodnější WD Red Pro, který je odolný i proti vibracím velkých rackových úložišť.